Pravno obvestilo

Pojem spletišče za namene tega pravnega obvestila zajema vse spletne strani v okviru domenskega prostora http://www.colours.simplyclever.si (oz. podstrani www.colours.simplyclever.si) in vse vsebine, predstavljene v okviru le-teh spletnih strani, kolikor ni drugače določeno.

Z vstopom in uporabo spletišča http://www.colours.simplyclever.si (oz. podstrani www.colours.simplyclever.si ) pristajate na pogoje uporabe spletnih strani in vsebin, kot so določeni v nadaljevanju ali morebitnih dodatnih pogojih uporabe, navedenih ob posameznih vsebinah, in se zavezujete, da jih boste ustrezno spoštovali. Pogoji uporabe spletišča se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva, ki so na kakršenkoli način vključena v spletišče (na primer vsebine, slikovni material in podobno) so zaščitene z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine družbe Porsche Slovenija d.o.o. ali družb, katerih vsebine so vključene v spletišče. Blagovne oziroma storitvene znamke, ki so na kakršenkoli način vključene v spletišče, so varovane s predpisi o industrijski lastnini. Uporaba gradiva izven konteksta spletišča brez pisnega dovoljenja lastnikov pravic ni dovoljena.

Omejitev odgovornosti

Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave. Družba Porsche Slovenija d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost vsebovanih podatkov, vendar ne more prevzeti nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Za podrobnejše in zavezujoče podatke je uporabniku na voljo pooblaščena prodajna mreža.Družba Porsche Slovenija d.o.o. se bo trudila za nemoteno delovanje spletišča in si pridržuje pravico, da lahko spletišče kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni. Družba Porsche Slovenija d.o.o. ni odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču http://www.colours.simplyclever.si (oz. podstrani www.colours.simplyclever.si) izključno za svojo osebno rabo. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja Porsche Slovenija d.o.o. prepovedana in je lahko predmet kazenske oziroma odškodninske odgovornosti.

Varstvo podatkov

Uporabnik s tem, ko se strinja s pravili in pogoji pri katerikoli komunikacijski in/ali marketinški akciji, dovoljuje uporabo osebnih podatkov, ki jih je navedel ob akciji (vključno s telefonsko številko in e-naslovom). Podatke uporablja Porsche Slovenija d.o.o. kot tudi njegovi pooblaščeni servisno prodajni partnerji za namene tržne komunikacije, kot na primer za oglaševanje in tržne raziskave, prodajne akcije, pošiljanje reklamnega gradiva, obveščanje in anketiranje. Uporabnik lahko od upravljavcev kadarkoli zahteva vpogled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov iz katalogov podatkov, tako da pošlje elektronsko sporočilo na naslov info@skoda-auto.si. Vse osebne podatke Porsche Slovenija d.o.o. in njegovi pooblaščeni servisno prodajni partnerji varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na info@p-m.si.

 

Porsche Slovenija, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana

PM, Poslovni mediji, Dunajska 9, 1000 Ljubljana, © www.p-m.si